Svenska BildvisningsKatalogen är en gratis förmedlingstjänst, avsedd att hjälpa föreningar och företag


att hitta intressanta och underhållande bildprogram till möten och sammankomster. Läs mer under länken Info.

Leif Sylvan

"Smålands märkligaste platser del 2"

Lennart Gustavsson

Bild från program och bok om Tåkern

Leif Sylvan

"Svalbard - en arktisk resa"

Fredrik Ehrenström

"Livet i den försurade sjön"

Lennart & Maria Björklund

Bild från deras fjällprogram

Leif Sylvan

"Azorerna"

Lennart & Maria Björklund

Motiv från deras naturprogramDet finns ytterligare många program i fotografernas arkiv. Klicka på bildvisarnamnen i vänsterspalten och titta in på varje fotografs egen presentationssida.

Leif Sylvan

"Smålands märkligaste platser, del 1"

Roy Andersen

"Regnskogens fantastiska djurliv"

Hans Kongbäck

"Vänerhavet - vårt innanhav"

© 2021 Leif Sylvan 

Start       Info       Presentationer       Nya program       Bli medlem       Kontakt