Per Göran

Ohlsson

Adress

Mätaregränden 13

Ort

226 47 Lund

Tel. dagtid

0708-13 57 13

Tel. kväll

0708-13 57 13

Mobiltelefon

0708-13 57 13

E-post

pg@holmbergohlsson.se

Hemsida

www.harryhotline.se

Län

Skåne

Landskap

Skåne

Verksamhetsområde

Hela Sverige

Transportsätt

Företrädesvis bil á 18:50 kr/mil

Eventuell logi

Efter överenskommelse

Egen utrustning

Dator, projektor, högtalare

Önskemål till arrangören

Bord till presentationsmaterial

Upp-/nedmonteringstid

20 minuter/20 minuter

Beskattningsform

F-skatt

Född 1954. Civilingenjör LTH. Arbetade på Ericsson/Sony Ericsson i 25 år och upplevde allt inifrån.

Publicerade 2015 tillsammans med två tidigare kollegor en bok som berättar historien om Ericssons mobiltelefoner i ord och bild.

Personpresentation

Den svenska mobiltelefonhistorien.

En artikel i Financial Times och en god middag gjorde att det blev Sydsverige och inte Stockholm som kom att bli centrum för utvecklingen av mobiltelefoner i Sverige.

Under 15-talet år växte verksamheten från en handfull ingenjörer i baracker som ärvts från Sveriges Radio till en världsomspännande teknikjätte medan telefonerna krympte från tegelstenar till att få plats i fickan.

Föredraget berättar lättsamt och anekdotiskt om företagets framgångar och motgångar under denna period. Om tur som ledde till framgång och otur som ledde till ekonomisk katastrof.

 

Föredraget finns i tre versioner:

1.Kortare föredrag med fokus på Ericssons första år med mobiltelefoner.

25 minuter. Arvode 500 kr.

 

2.Hela den svenska mobiltelefonhistorien med Ericsson / Sony Ericsson från 1911 till 2012 när utvecklingen flyttas från Sverige.

50 minuter. Arvode 2 000 kr.

 

3.Längre version av den svenska mobiltelefonhistorien med analyser av vad som var bra och vad som gick fel. Ingår som en del i kursen Teknikhistoria vid Lunds Tekniska Högskola.

45+45 minuter. Arvode 4 000 kr

 

Föredragen illustreras av ett helt unikt bildmaterial och dessutom får deltagarna återse många av de telefoner som utvecklades under denna period.

 

Föredragen kan också fås på engelska. Då har bildmaterialet försetts med ”undertexter”.

Programpresentation

© 2017 Leif Sylvan

Start       Info       Presentationer       Nya program       Bli medlem       Kontakt